ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

Jeżeli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w naszym sklepie, bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do nas odpowiedniego oświadczenia przed jego upływem.

Czternastodniowy termin rozpoczyna się w momencie otrzymania Produktu przez Ciebie lub osobę trzecią wskazaną przez Ciebie.

My musimy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (czyli koszty przesyłki do Ciebie, Ty natomiast odsyłasz towar do nas na swój koszt).

W przypadku jeżeli sami nie zaproponowaliśmy Ci, że osobiście odbierzemy od Ciebie towar, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Czyli zwracamy całość dokonanych przez Ciebie płatności niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru.

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, możesz złożyć w formie pisemnej na adres: ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań, lub mailowo na adres kontakt@gardadesign.pl

Do przesyłki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz fakturę, jeśli została wystawiona, oraz Formularz Zwrotu. Zwracany produkt nie może nosić śladów użycia, ani zniszczeń.

FORMULARZ ZWROTU

Pozostałe informacje dotyczące zwrotów zawarte są w Regulaminie Sklepu

REKLAMACJE

Jeżeli chcesz złożyć Reklamację dotyczącą produktu zakupionego w naszym sklepie, poinformuj nas o tym drogą mailową na adres kontakt@gardadesign.pl, lub pisemnie na adres ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań

W przypadku odesłania produktu w trybie Reklamacji prosimy o dołączenie do niego Formularza Reklamacji.

FORMULARZ REKLAMACJI

Prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami, oraz kopią faktury, jeżeli taką wystawiono.

Produkt/y prosimy odesłać na adres

Garda Design Anna Pilch

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

Warunki Reklamacji określane są w Regulaminie Sklepu.